Nic a pohlavek

– Opate, prozraď mi, kde najdu nejkratší cestu, jak se stát buddhou?

– Ty hledáš nejkratší cestu?

– Tu nejkratší, opate – opakoval Jen-Čao, načež mu Lin-Ťi nečekaně vrazil mohutný pohlavek…

––––
– Jen klid, Cchun-Ťangu, dostane se ti probuzení a svět se zase postaví zpátky na nohy. Víš, co pro to musíš udělat?

– Nevím.

– Dávej pozor, není to těžké. Když budeš mít hlad, najez se, když budeš mít žízeň, napij se, a když budeš ospalý, jdi si lehnout. Po řece nechtěj nic jiného, než aby byla řekou, po hoře, aby byla horou – pravil opat Lin-Ťi, ale ani ho nenapadlo čekat, co mu na to žák odpoví. Obrátil se na lůžku a v tu chvíli usnul.

––––
– Mistře, pověz nám, co můžeme udělat pro ty z nás, kterým to myslí trochu pomaleji. Pro ty, co ač nejsou hloupí, přece chápou učení jen ztěžka – otázal se poněkud rozpačitě jeden z řeholníků.

– Nic! – zněla Lin-Ťiho pohotová odpověď

Šu-La-Ce
Ranní rozhovory v klášteře opata Lin-Ťiho

Tags: ,

Leave a Reply